کنفرانس‌ها

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی

کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی

پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

نخستین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فناوری اطلاعات

نخستین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فناوری اطلاعات

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوق و روانشناسی

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوق و روانشناسی

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی

اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

دومین کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی مدیریت برمبنای هوشمندی

دومین کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی مدیریت برمبنای هوشمندی

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

دومین کنفرانس مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع