کنفرانس‌ها

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران ، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران ، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری

نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی و اولین همایش ملی سیستم های ترمز

دومین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی و اولین همایش ملی سیستم های ترمز

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

سومین کنفرانس ملی تازه های روان شناسی

سومین کنفرانس ملی تازه های روان شناسی

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی

پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

اولین کنفرانس ملی کشاورزی ، محیط زیست

اولین کنفرانس ملی کشاورزی ، محیط زیست

اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

اولین کنفرانس نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ، حسابداری و امور بانکی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ، حسابداری و امور بانکی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

1 2 3 6