سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین سمینار آشنایی با رشته ورزشی کلیستنیکس ( استریت ورک اوت )

سومین سمینار آشنایی با رشته ورزشی کلیستنیکس ( استریت ورک اوت )

اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت