اولین سمینار ملی رویکرد نوین در آمادگی جسمانی

اولین سمینار ملی رویکرد نوین در آمادگی جسمانی

دومین سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

دومین سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

دومین سمینار ملی آشنایی با روش نوین تمرینی ای ام اس ( EMS )

دومین سمینار ملی آشنایی با روش نوین تمرینی ای ام اس ( EMS )

سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

سمینار کشوری تمرینات معلق با رویکرد نوین

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین سمینار آشنایی با رشته ورزشی کلیستنیکس ( استریت ورک اوت )

سومین سمینار آشنایی با رشته ورزشی کلیستنیکس ( استریت ورک اوت )

اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری