تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

محل ارائه

سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی - ترکیه - 1395

کلمات کلیدی

تعلق مکان ، روح مکان . ساختار مکان ، توسعه پایدار ، اقتصاد، اجتماع، محیط شهر

نویسنده / نویسندگان

زهرا خلیفه کارشناسی ارشد گروه معماری -احمد رضا موسوی پور گروه عمران، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز ،ایران - محمد بازیار گروه عمران، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز ،ایران

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را در اختیار داشته باشید.

RIAL 25,000 – خرید

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

چکیده:
در این تحقیق نقش تعلق مکان و تاثیرات مثبت و منفی ان بر توسعه پایدار شهری بررسی شده است. بدین منظور این مقاله با ریشه یابی ادبیات نظری و عملی تعلق مکان و توسعه پایدار شهری با بررسی شاخص کمی و کیفی به منظور درك و شناخت از مهاجرت و پایداری شهری از شاخص های )اقتصاد، اجتماع، محیط( پرداخته. یافته های پژوهش نشان میدهد که میزان همبستگی وتعلق به یک مکان با توسعه شهری در سالهای اولیه مثبت بوده ولی بدلیل عدم سرمایه گذاری اقتصادی هماهنگ و سیاست مناسب در بخش گردشگری و رشد جمعیت جوان و متخصص شهر و افزایش تقاضا برای کارهای اداری و عدم تخصص مناسب متعلقین ان مکان رویه منفی شده است.