بررسی جرم و بزهکاری در اسکان غیر رسمی با نگاهی بر نظریه(cpted) نمونه موردی : محله اسلام آباد منطقه ۲ تهران

محل ارائه

سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهر سازی

کلمات کلیدی

جرم و بزهکاری، پیشگیری از جرم از طریق طراحی CPTED، اسکان غیر رسمی، اسلام آباد

نویسنده / نویسندگان

غزل لامعی، دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس، پردیس، ایران

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را در اختیار داشته باشید.

RIAL 25,000 – خرید

بررسی جرم و بزهکاری در اسکان غیر رسمی با نگاهی بر نظریه(cpted) نمونه موردی : محله اسلام آباد منطقه ۲ تهران

چکیده مقاله

یکی از پیچیدهترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست .
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. با گسترش شهرها و افزایش جمعیت، مشکلات زیادی گریبانگیر شهرنشینان شده است. یکی از این مشکلات افزایش میزان جرم و جنایت در محلههای شهری و به ویژه محلاتی است که از نظر شاخصهای توسعه در سطح پائینی قرار گرفته اند، این محلات که اسکان غیر رسمی نامیده می شوند، به واسطه تامین تقاضای سرپناه اقشار کم درآمد، محل تجمع گونه های مختلف اقشار و طبقات اجتماعی فرودست هستند و مکانی امن را برای ارتکاب جرم و جنایت فراهم آوردهاند. روش تحقیق مقاله حاضر، مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی است. در این مقاله با بررسی نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED و بررسی اسکان غیر رسمی و میزان جرم و بزهکاری، که در اینگونه مناطق اتفاق می افتد، به بررسی رابطه میان این دو پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که، می توان با به کار گیری شاخصه های طراحی محیطی میزان قابل توجهی از جرم و بزهکاری را در اینگونه مناطق، کاست.