اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

تاریخ‌های مهم و محل برگزاری

مهلت ثبت نام : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ الی ۱۴ آبان ۱۳۹۷
مهلت ارسال اصل مقالات : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ الی ۵ آبان ۱۳۹۷
زمان برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شهر برگزاری: تهران
پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان وموسسه علمی جهان نورانی دانش

محورهای همایش

* مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت  :
- رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها  ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای  
- رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها  ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی   
-  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان ، مهندسی کسب و کار                       
- مهندسی طراحی ، استقرار و توسعه و بهبود سامانه ها / سیستم های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری  
- مهندسی فرایندها ، طراحی و نوآوری ، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد
- رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                                                        
- رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی                                                                                    
- کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و...در مهندسی مدیریت
* روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت :
- کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                                         
- مدل سازی  مفهومی و گرافیکی        - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی           - مدل سازی آماری      - مدل سازی ریاضی  
- مدل سازی زیست الگو                   - مدل سازی فیزیک الگو           - مدل سازی شیمی الگو       - مدل سازی مهندسی الگو  
- مدل سازی شبکه های پتری               - مدل سازی پویایی های سامانه ها (  SDM )            - مدل سازی ISM     و ...                             
- کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت  
- روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )         
- کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت
- کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت
- کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت  

-  کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت  
- کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت                     
- کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                                                     
- کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت                                                                          
- کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت
* گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت : طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود انواع سامانه های مدیریتی :
- مهندسی مدیریت راهبردی
- مهندسی مدیریت نوآوری
- مهندسی مدیریت منابع انسانی
- مهندسی مدیریت دانش                   

- مهندسی مدیریت سرمایه های فکری
- مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی
- مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی      

- مهندسی مدیریت طراحی
- مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه
– مهندسی مدیریت فناوری
- مهندسی مدیریت تولید    

- مهندسی مدیریت کارآفرینی
- مهندسی مدیریت بهره وری
- مهندسی مدیریت کیفیت
- مهندسی مدیریت پروژه          

- مهندسی مدیریت زنجیره تامین
- مهندسی مدیریت زنجیره عرضه
- مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت

- مهندسی مدیریت ریسک
- مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی
- مهندسی مدیریت خدمات
- مهندسی مدیریت عملکرد    

- مهندسی مدیریت فرایند
- مهندسی مدیریت ارزش
- مهندسی مدیریت ایمنی
– مهندسی مدیریت صادرات

- مهندسی مدیریت فناوری اطلاعات
- مهندسی مدیریت فرهنگی
- مهندسی مدیریت شهری
- مهندسی مدیریت سلامت  و ...     

–سایر موضوعات مرتبط با مهندسی طراحی و توسعه و بهبود سیستم های مدیریت و فرایندهای سازمانی و کسب و کار
مشاهده تمامی محورها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر عضو کانال تلگرام نوتیکانف شوید

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷
توسط پژوهشکده علوم و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان وموسسه علمی جهان نورانی دانش در در شهر تهران برگزار میگردد. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در نوتیکانف و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
اهمیت راهبردی و نقش بنیادی سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه در سازمان دهی و هدایت ارزش آفرین و بهره ورکلیه ی منابع و سرمایه های سازمانی  در جهت شکل گیری زنجیره ارزش به منظور تحقق اهداف و ماموریت های سازمان بسیار مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و دانشمندان علم سازمان و مدیریت و مدیران سازمان ها می باشد.

« مهندسی مدیریت »(  Management  Engineering ) رویکردی نوین و در عین حال پرسابقه مبتنی بر رویکرد سامانه ای ( سیستمی ) ، رویکرد فرایندی ، رویکرد طراحی و معماری سازمانی و رویکرد خلاقیت شناسی سازمان است که بر مفاهیم و روش شناسی های  علم سامانه شناسی ( علم سیستم ها ) ، رویکردها و روش شناسی های میان رشته ای مدل سازی و شبیه سازی  سازوکارهای سازمانی و فرایندهای کاری  و رویکردها و روش شناسی های طراحی سامانه ها و فرایندها (مانند رویکرد مهندسی سامانه های سازمانی – Enterprise Systems Engineering ) استوار می باشد.
« سامانه مدیریت » (سیستم مدیریت) (Managerial System ) بنیان و شالوده ی برقراری و جریان یافتن سازوکارها و فرایندهای کاری (Business Processes ) و عامل ایجاد زنجیره ی ارزش در هر سازمان است و عملکرد مطلوب و موفق هر سازمان بستگی کامل به طراحی و استقرار مطلوب و در نتیجه عملکرد مطلوب و هم افزایانه ی انواع سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه ی آن دارد. مهندسی طراحی ، پیاده سازی و استقرار، ارتقاء و توسعه ،   بهینه سازی و بهبود مستمر انواع سامانه های مختلف مدیریتی و کلیه ی زیر سامانه های مربوطه و ایجاد ساختار ارتباطات و تعاملات هم افزایانه ی آنها درکلان سامانه ی سازمان و فراسامانه های مربوطه از مفاهیم اصلی تعریف و تبیین حوزه ی تخصصی مهندسی مدیریت می باشد.
هدف اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی به حول و قوه الهی تبیین و معرفی بیشتر این حوزه ی علمی تخصصی بسیار مهم و گسترده و توسعه گفتمان علمی وکاربردی مربوطه و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی در راستای ارتقاء و تعالی علم و فناوری مهندسی مدیریت در کشور می باشد و از کلیه ی اساتید و پژوهشگران و مدیران  و کارشناسان سازمان های کشور جهت مشارکت علمی دعوت می نماید.